ประมวลข่าวทั่วไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประมวลข่าวทั่วไทยวันนี้ เริ่มกันที่กระทรวงการต่างประเทศ ส่งจดหมายขอตัวทักษิณถึงกัมพูชาแล้วคาดยื่นคืนนี้ กต.ส่งหนังสือขอตัว "ทักษิณ เป็นผู้ร้ายข้ามแดนแล้ว คาดยื่นต่อทางกัมพูชาได้ภายในคืนนี้ นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับโมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า ภายหลังจากที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลยคดีทุจริตและหนีโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลฯในคดีที่ดินรัชดา ได้เดินทางถึงประเทศกัมพูชา กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้จัดทำสำนวนความผิดของอดีตนายกรัฐมนตรี โดยเป็นเอกสารคำร้อง 2 ฉบับ คือ สำนวนคำร้องขอจับกุมชั่วคราว และหมายจับกุม เพื่อส่งกลับมายังกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง ก่อนนำส่งต่อไปยังสถานทูตไทยในกัมพูชา เพื่อขอให้ส่งตัว พ.ต.ท.ทักษิณเป็นผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป ด้านที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติเห็นชอบกรอบการเจรจาเรื่องเขตพื้นที่ทางทะเลที่ไทย-มาเลเซีย และเวียดนามอ้างสิทธิทับซ้อนกันแล้ว การประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ วันนี้ (10 พ.ย.52) ซึ่งเป็นวันที่สองของการพิจารณากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยหลังจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รัฐบาลถอนบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC ด้วยคะแนน 314 เสียง ต่อ 35 เสียง ออกจากการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว มติ มส.ตั้งพระพิพิธฯเป็นเจ้าอาวาสวัดโสธร นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม ในวาระด่วน เรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีสมเด็จพุฒาจารย์ ประธานสงฆ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธาน ได้มีมติให้ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ อายุ 84 ปี เจ้าคณะ อ.บางประกง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรคนใหม่ ตามที่ พระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอ โดยรอรับการรับรองรายงานผลการประชุมถึงจะทำการแต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดได้ ซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ไปที่สถานการณ์น้ำท่วม ในวันนี้ ปภ.เผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 10 จังหวัดคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 4 จังหวัด นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักและคลื่นซัดฝั่ง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ 10 จังหวัด รวม 82 อำเภอ 284 ตำบล มีผู้เสียชีวิต 18 ราย ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และตรัง ส่วนจังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัย ได้แก่ จังหวัดพัทลุง น้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตร 11 อำเภอ / สตูล น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากใน 6 อำเภอ ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล ละงู และท่าแพ / สงขลา น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำใน 16 อำเภอ / ปัตตานี เขื่อนบางลางปล่อยน้ำทำให้น้ำในแม่น้ำปัตตานีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำในพื้นที่ 8 อำเภอ / ยะลา น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ 8 อำเภอ และ นราธิวาส น้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 13 อำเภอ ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก ได้แก่ อำเภอศรีสาคร จะแนะ บาเจาะ ตากใบ ระแงะ เจาะไอร้อง แว้ง สุคิริน รือเสาะ สุไหงโก-ลก และอำเภอเมืองนราธิวาส จ.กาฬสินธุ์ รณรงค์ป้องกันหวัดนก นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์และเปิดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง โดยมีนายประหยัด เรเชียงแสน ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายภิญโญ รัตนศาสตร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเข้าร่วมกว่า 500 คน ที่หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อสม.ดูแลประชาชน นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 2 หมื่นคนในจังหวัด จะทำหน้าที่ดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในช่วงหน้าหนาว ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่ามีประชาชนกว่า 2 แสนราย ที่ต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาว งานช้างสุรินทร์ครั้งที่49 นายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ แถลงการจัดงานช้างและงานกาชาดจังหวัดครั้งที่ 49 รวม 12 วัน วันที่ 14-25 พฤศจิกายนนี้ โดยการแสดงช้างกว่า 300 เชือก แสดงวันที่ 21-22 พฤศจิกายนนี้ วันละ 1 รอบ สอบถาม โทร.0-4451-2039 อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิก อบจ.อุตรดิตถ์ เขต 2 อ.ท่าปลา วันแรก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิก อบจ.อุตรดิตถ์ เขต 2 อ.ท่าปลา วันแรก มีผู้สมัคร 2 รายคือ หมายเลข 1 น.ส.รุจีพัชร์ โอวาสิทธิ์ และ หมายเลข 2 นายคำหล้า ดอกพุฒ ที่ห้องประชุมคลินิกเซ็นเตอร์ โดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ จ.เชียงราย พบเด็กป่วยเพิ่มจากอากาศเย็น นพ.ไกรฤกษ์ ไตรรีตนาภา นายแพทย์ประจำคลีนิคเด็กไกรฤกษ์ เขตเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะอากาศหนาวเย็น ทำให้กลุ่มเด็กเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละ 50-70 คน โดยกลางคืนอากาศหนาว 14-19 องศาเซลเซียส ส่วนกลางวันร้อนจัด จ.กระบี่ เตรียมรับนักท่องเที่ยว นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมการจัดงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามันและศิลปวัฒนธรรม ที่สวนสาธารณะธารา เขตเทศบาลเมืองกระบี่ วันที่ 19-25 พฤศจิกายน เขตเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อประกาศว่าพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวมาเยือน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!