ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการออกรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ห่างไกล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการออกรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วันนี้ (10 พ.ย.52 ) นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมนำบริการของรัฐออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลและอำเภอชัยบุรี ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำบริการสู่ประชาชนในท้องที่ห่างไกล/ทุรกันดาร เช่น การตรวจรักษาโรค การฝึกอาชีพ การต่อภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ยังได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง จำนวน 1 ชุด มอบเงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่สมควรได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ครัวเรือนๆ ละ 1,000 บาท มอบรถโยกสำหรับผู้พิการ จำนวน 3 คัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ และครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยรวมจำนวน 80 ชุด จากนั้นได้ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่อไป สำหรับสภาพทั่วไปของ ต.ชัยบุรี นั้น มีด้วยกันจำนวน 10 หมู่บ้าน ประชากร 6,419 คน จากจำนวน 2,343 ครัวเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ สภาพปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ปัญหาเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากยังเป็นถนนลูกรัง โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านรอบนอก บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านเขาเพร็ง ที่ประสบปัญหาถนนชำรุดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังประสบกับปัญหาน้ำประปาไม่พอใช้ในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 10 ต.ชัยบุรี ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบปัญหาพร้อมจะนำไปพิจารณาให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!