ครูบุกทำเนียบร้อง มาร์ค ช่วยแก้หนี้สิน

สภาเครือข่ายครูอีสานร้อง อภิสิทธิ์ ช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน เผยครู ข้าราชการ 3,510 คน มีหนี้สินรวมกัน 6,904,431,515 บาท