กทม. ผลักดันให้ประชาชนใช้บัตรประชาชนแทนบัตรผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัด กทม.ได้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เตรียมประสานกรมการปกครอง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัด กทม.ได้ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลของประชาชน นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. ในฐานะคณะกรรมการศึกษาแนวทางการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวผู้ป่วย เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขสังกัด กทม. ว่า อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดทำข้อตกลงระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถลงนามข้อตกลงร่วมกันได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ และคาดว่าจะสามารถให้บริการระบบดังกล่าวได้ภายในปี 2553 นายยศศักดิ์ คงมาก กล่าวด้วยว่า ในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลและประวัติผู้ป่วยกับโรงพยาบาลในสังกัดกทม. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกแห่ง ในมาตรฐานเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องแจ้งประวัติการรักษาใหม่เมื่อเปลี่ยนโรงพยาบาล