เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกาย นายสมชาย จงศิริการค้า นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ที่มีรูปร่างท้วมจนถึงระดับอ้วนจำนวนถึง 10 ล้านคน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคอ้วนและโรคต่าง ๆ ที่เป็นผลตามมา ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ จากการสำรวจภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้คัดกรองความเสี่ยงรายบุคคล โดยการเจาะเลือดหาระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง หาค่า BMI เกินมาตรฐานจำนวน 384 คน พบว่ามีเจ้าหน้าที่น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วน จำนวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.83 และจากการคัดกรองโดยการตอบแบบสอบถามร่วมด้วย พบว่า ยังมีผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 63.80 การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมและไม่ออกกำลังกายเลย คิดเป็นร้อยละ 76.04 การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 55.47 และพบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 11.97 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จึงจัดโครงการพัฒนาทักษะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคกลุ่มเป้าหมายสิทธิข้าราชการและสิทธิประกันสังคม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!