ปี 52 แห่สอบธรรมศึกษาทะลุ 1.9 ล้าน

ชงสอบผ่านมีสิทธินั่งทำงานในภาครัฐ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่มหาวิทยาลัยสยาม ได้มีพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายพ่อหลวง ซึ่งเป็นการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดย พระพรหมมุนี กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ ว่า การเรียนธรรมศึกษาถือเป็นหน้าที่หนึ่งของพุทธศาสนิกชน และอยากให้ทุกคนที่ร่วมเข้าสอบนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ใีวิตประจำวัน และทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

นายฐนนท์ศรณ์ กล่าวว่า ตนมีแนวคิดที่จะให้นำผลของผู้ที่ผ่านการสอบธรรมศึกษา มามีส่วนในการพิจารณารับบุคคลเข้าทำงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ โดยตนจะนำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เพื่อหารือกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้าน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการ พศ. กล่าวว่า จำนวนผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 1,906,873 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี 1,123,623 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 596,274 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก 186,976 คน โดยจังหวัดที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ 214,993 คน สนามสอบที่มีผู้มาสอบมากที่สุด คือที่ วัดยาง กรุงเทพฯ ส่วนสนามสอบในระดับอุดมศึกษา ที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยสยาม.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด