กรุงไทยร่วมล้างหนี้ข้าราชการ

ออมสินดูแลหนี้นอกระบบแม่ค้าฝันเจ้าหนี้เงินกู้ยอมลดเงินต้นให้

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า กรณีที่กระทรวงการคลังดึงธนาคาร กรุงไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลหนี้นอกระบบนั้น เพื่อให้การแก้ไขหนี้นอกระบบครบวงจร ทั้งที่เป็นส่วนของประชาชนทั่วไป และที่เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ เพราะเดิมจะแยกธนาคารกรุงไทยออกจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่งอยู่แล้ว โดยถือว่ากรุงไทยเป็นธนาคารของรัฐ ที่ทำธุรกิจแบบเอกชนมาตลอด ซึ่งขณะนี้คณะทำงานกำลังร่างหลักเกณฑ์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้นอกระบบให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

คณะทำงานกำลังดูรายละเอียดว่า ในกรณีที่ลูกหนี้มีรายชื่อในบัญชีลูกค้าของศูนย์ข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) จะทำอย่างไร หลักการค้ำประกันด้วยบุคคล จะใช้กี่คน เพื่อสรุปหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนก่อนจะเปิดตัวโครง การในวันที่ 19 พ.ย.นี้ เพราะกระทรวงการคลังเอง ต้องการให้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมด และคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 12% ต่อปี

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระ ทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธนาคาร กรุงไทย กล่าวว่าธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 6 แห่ง จะเข้ามาช่วยรับดูแลแก้ปัญหาหนี้สินให้กับฐานลูกค้าของตัวเอง เช่น ธนาคารออมสิน จะเน้นแก้หนี้นอกระบบของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเน้นการช่วยแก้หนี้นอกระบบให้กลุ่มเกษตรกร ขณะที่ กรุงไทยจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับนโยบายดังกล่าว ด้วยการเน้นเข้าไปดูแลหนี้นอกระบบของกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของธนาคาร เพื่อให้โครงการครบถ้วน ส่วนรายละเอียด รมว.คลังจะชี้แจงวันที่ 19 พ.ย.นี้

นายสาธิต รังคาสิริ ผู้อำนวยการสำนัก งานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนลูกหนี้นอกระบบหนนี้น่าจะมี 1 ล้านคนและคาดหวังว่าจะดึงลูกหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบได้ 800,000 คน โดยคณะกรรมการเจรจาปรับลดมูลหนี้และดอกเบี้ยกับเจ้าหนี้เงินกู้จะมีตัวแทนจาก ดีเอสไอ ปปง. และกรมสรรพากรเข้าร่วมด้วย จึงมองว่าเจ้าหนี้จะให้ความร่วมมือลดต้นและดอกเบี้ยให้ เพื่อให้ลูกหนี้มีความสามารถชำระหนี้ได้ต่อไปโดยไม่ต้องหันไปกู้ยืมจากธนาคารรัฐ หรือหากจะกู้ยืมจากธนาคารรัฐมาโปะหนี้ทั้งก้อน ก็ต้องเจรจาต่อรองให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาลูกหนี้ได้จ่ายดอกเบี้ยไปจนเกินยอดเงินต้นแล้ว และหากธนาคารรัฐจะคิดดอกเบี้ย 12% ต่อปี ลูกหนี้น่าจะมีความสามารถผ่อนชำระได้

แหล่งข่าวจากธ.ก.ส.กล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะใช้ดอกเบี้ยเดียวกัน ตามแผนแก้หนี้นอกระบบ เพราะลูกหนี้แตกต่างกัน.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!