1.8 หมื่นล้านใส่หมู่บ้านทั่วไทย

นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนหรือโครงการชุมชนพอเพียง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯเห็นชอบให้แต่งตั้งนายปราโมช รัฐวินิจ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ให้ปฏิบัติ หน้าที่ผู้อำนวยการโครงการฯคนใหม่ และเห็นชอบงบประมาณ 18,000 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศกว่า 80,000 แห่ง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี 53 ให้กับบรรดารากหญ้าของประเทศ โดยมีหลักการว่าโครงการที่แต่ละชุมชนเสนอเข้ามานั้นต้องเป็นโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นความต้องการที่แท้จริงของชุมชนที่สร้างให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนเท่านั้น และมีการจัดซื้อของให้น้อยที่สุด รวมทั้งโครงการที่เคยได้รับเงินจากโครงการเอสเอ็มแอลเดิมไปแล้วจะได้รับการจัดสรรเงินเพียง 50%

ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้รื้อทิ้งโครงการเดิมทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ และกำหนดแต่ละชุมชนจัดทำโครงการมาใหม่และให้มีการจัดทำประชาคมพร้อมกันทั่วทั้งประเทศในวันที่ 10 ม.ค. 53 นี้.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!