เชื่อปมไทย-เขมร ย้อนให้โทษ''แม้ว-ฮุนเซน''

นักวิชาการแนะแก้ปัญหายึดประโยชน์ชาติเป็นหลัก อย่าถึงขั้นปิดประเทศ ติงรัฐบาล-นักการเมือง รักชาติให้มากกว่าตัวเอง