นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในไทย เผย พบเพศหญิงถูกละเมิดทางเพศจำนวนมาก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย ระบุ พบเพศหญิงถูกละเมิดทางเพศจำนวนมาก เป็นปัญหาสังคมที่ทุกฝ่ายต้องเห็นความสำคัญ ขณะที่ ล่าสุดองค์กรที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง กฎหมายคุกคามทางเพศ : การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงไทย ณ ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเดือนยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง จัดโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท โดย คุณหญิงทิพาวดี กล่าวว่า สังคมทุกภาคส่วนควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพราะเป็นปัญหาใหญ่ ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานและองค์กรที่ดูแลปัญหานี้โดยเฉพาะ แต่ประเทศไทยยังไม่มีองค์กรที่ชัดเจนสำหรับดำเนินการเรื่องดังกล่าว ที่จะทำความเข้าใจและรับประสานเรื่อง ขณะเดียวกันมีข้อมูลว่า กำลังจะมีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อดูแลเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันการปฏิบัติที่คุกคามทางเพศ อีกทั้งควรมีการตระหนักให้ความเสมอภาคหญิงชายไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีล่วงละเมิดทางเพศ ได้แก่ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทะเบียนแรงงานต่างด้าว กฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน สถานศึกษา และพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ในปัจจุบันพบว่าในสถานที่ทำงานบางแห่งมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่ก็ถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม ขณะที่ผู้ถูกล่วงละเมิดและถูกเอาเปรียบส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด