สภาวุ่นล่มอีก วิป รบ.เสนอถอนบันทึกJBC

รัฐสภาวุ่น ล่มอีกครั้ง ประธานสั่งพักประชุม วิป รบ.เสนอถอนบันทึก JBC นับองค์ประชุมไม่ครบ จึงสั่งปิดประชุม

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด