ศธ.ทุ่มงบ 20,000 ล้านบาท ยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ ทุ่มงบประมาณปี 2553 จำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการแถลงนโยบายบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ โรงแรมซี เอส ปัตตานี ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ พุทธศักราช 2552 ถึง 2555 โดยตั้งเป้าการปฏิบัติงานในปี 2553 อาทิ การยกระดับการศึกษา โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ตามกลุ่มสาระ กับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต การพัฒนาศักยภาพครูให้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับวิชาที่สอน การเร่งพัฒนานักเรียนในช่วงชั้นประถมการศึกษาปีที่ 3 ให้อ่านเขียนภาษาไทยคล่องขึ้น การจัดการศึกษาภาคบังคับให้กับเด็กตกหล่น ให้เข้าเรียนและจบการศึกษาภาคบังคับภายใน 3 ปี อย่างน้อยร้อยละ 70 การพัฒนาอิสลามศึกษา ให้มีการส่งเสริมอิสลามการศึกษาแบบเข้มข้น หรือสามัญศึกษาอิสลามศึกษา ในโรงเรียนของรัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางอิสลามศึกษา หรือไอเน็ต และระบบการเทียบโอนอิสลามการศึกษาทุกระดับ ขณะเดียวกันยังต้องเร่งพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามความพร้อมของผู้เรียนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ ตลอดจนสร้างหลักประกันด้านสวัสดิภาพให้แก่ครู อาทิ ให้บุตรหลานของครูที่เสียชีวิต ได้เรียนถึงปริญญาตรี โดยจะใช้งบประมาณในปี 2553 จำนวนสองหมื่นล้านบาท

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!