เด็กไทยสร้างชื่อ ชนะเลิศโอลิมปิกหุ่นยนต์

นักเรียนมัธยมต้น รร.ภปร.ราชวิทยาลัย คว้าที่ 1 โครงงานหัวข้อหุ่นยนต์ศิลปิน โอลิมปิกหุ่นยนต์ ที่เกาหลีใต้