ผู้เสียสิทธิที่ดินทำกินและอยู่อาศัย จ.ตราด ยื่นหนังสือให้ทางการพิจารณาคำสั่งให้รื้อถอนป้ายออกจากพื้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เสียสิทธิที่ดินทำกินและอยู่อาศัย ตำบลวังกระแจะ จังหวัดตราด ยื่นหนังสือให้จังหวัดตราดพิจารณาคำสั่งให้รื้อถอนป้ายออกจากพื้นที่แจ้งถือครองของราษฎร นายชลชนะชัย ท้องนอก และนายสิระ กลั่นผล คณะทำงานตัวแทนผู้เสียสิทธิที่ดินทำกินและอยู่อาศัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ จำนวน 30-40 คน ได้มายื่นหนังสือเพื่อให้ทางจังหวัดตราดพิจารณาคำสั่งให้รื้อถอนป้ายออกจากพื้นที่แจ้งถือครองของราษฎร และขอให้แก้ไขผลการพิสูจน์สิทธิของคณะกรรมการ กบร.จังหวัดตราด ให้กับนายณัฐสิทธิ์ ศรีพงษ์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองตราด รักษาการแทนนายอำเภอเมืองตราด เพื่อให้ทางอำเภอส่งเรื่องให้ทางจังหวัดพิจารณาต่อไป ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวเรียกร้องให้ทางจังหวัดพิจารณาระงับคำสั่งรื้อป้ายของราษฎรที่ปักไว้ในพื้นที่ที่มีการแจ้งการถือครองตามประกาศจังหวัดตราด ซึ่งคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 4, 6, 26 และ 34 และขอให้คณะอนุกรรมการ กบร.จังหวัดตราด ทบทวนการพิจารณาสิทธิการอยู่และทำกินก่อนที่ดินของรัฐเสียใหม่ เพราะมติดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 4, 6, 26 และ 34 ตลอดจนให้ทางจังหวัดดำเนินการแก้ปัญหาให้กับราษฎรตามแนวนโยบายด้านที่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 85 โดยเร่งด่วน รวมทั้งขอให้ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่ดำเนินการดังกล่าวด้วย ด้านนายณัฐสิทธิ์ ศรีพงษ์ กล่าวว่า จะนำเรื่องที่ชาวบ้านเสนอมา ส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาตามประเด็นต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ทางส่วนราชการจะให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคน แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!