จ.อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมพรอมจัดโครงการ "ไทยสามัคคี ไทเข้มแข็ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมจัดโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็งสนองนโยบายรัฐบาล กำหนดสถานที่จัดงานที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็งจังหวัดอุตรดิตถ์ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง โดยในขณะนี้ทางจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกจัดงานฝ่ายต่าง ๆ ไว้พร้อมแล้วทั้งคณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายจัดสถานที่จัดกิจกรรมโครงการ ฝ่ายจัดชุดเครื่องขยายเสียง ฝ่ายบริการประชาชนและสนับสนุนการจัดงาน คณะกรรมการจัดพลังมวลชน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฐมพยาบาล ซึ่งจะมีการซักซ้อมในส่วนของพิธีการต่อไป สำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง จังหวัดอุตรดิตถ์จะจัดเป็นลำดับที่ 73 สนองนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความสมัครสานสามัคคี เกิดความรักชาติ ลดความขัดแย้งทางการเมือง ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศ โดยการร้องเพลงชาติร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัด ในเวลา 18.00 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานร้องเพลงชาติ โดยเริ่มจากจังหวัดกระบี่ อุบลราชธานี และจบโครงการที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน จนถึง 4 ธันวาคม 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!