สดร. จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตลอดช่วงฤดูหนาว ฉลองปีดาราศาสตร์สากล 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ทั่วทุกภูมิภาคตลอดช่วงฤดูหนาว ฉลองปีดาราศาสตร์สากล 2009 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงาน "Winter Skyมหัศจรรย์ปรากฏการณ์และกิจกรรมดาราศาสตร์แห่งปี เพื่อร่วมฉลองปีดาราศาสตร์ดาราศาสตร์สากล 2009 และในวาระครบรอบ 30 ปีของการสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งต้องการสร้างความตื่นตัวทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนทั่วภูมิภาค โดย สดร.จะจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายทั่วทุกภูมิภาคตลอดช่วงฤดูหนาวนี้ อาทิ กิจกรรม "เปิดฟ้า...ตามหาดาว ที่จะจัดให้มาร่วมสังเกตุท้องฟ้าต่างๆ ในช่วงฤดูหนาว ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม นี้ และจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 กิจกรรม "Lanna Starry Miracle 2009 : อัศจรรย์ดาราศาสตร์ ครั้งแรกของเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นอกจากนี้ ประชาชนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับมหัศจรรย์ปรากฏการณ์ "การกลับมาของฝนดาวตกลีโอนิดส์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2552 โดย สดร.จัดสถานที่ไว้สังเกตการณ์แล้วทั่วประเทศ ได้แก่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งยังร่วมกับมหาวิทยาลัยกิจกรรม ฝนดาวตกลีโอนิกส์ อย่างภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออก ที่อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อ.เมือ จ.ชลบุรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ อ.เมือง และโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและภูเก็ต นอกจากนี้ยังมี "มหกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะมีการ "อบรมครูดาราศาสตร์ สำหรับครู อาจารย์ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด