จุฬาฯรับตรงนักศึกษาใหม่ปี 53

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ในส่วนด้วยวิธีรับตรงว่า จะเปิดรับในคณะต่าง ๆ ดังนี้ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รับ 25 คน สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รับ 25 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ 40 คน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา รับ 50 คน คณะวิทยาศาสตร์ รับ 435 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รับ 473 คน สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี รับ 10 คน สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ รับ 20 คน และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 40 คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตย กรรม รับ 40 คน สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม รับ 25 คน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน รับ 20 คน สาขา วิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง รับ 20 คน คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รับ 175 คน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับ 175 คน และหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต รับ 70 คน คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 120 คน คณะจิตวิทยา 80 คน คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับ 25 คน สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ รับ 50 คน สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส สอบวิชาภาษาเยอรมัน สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบวิชาภาษาจีน สอบวิชาภาษาอาหรับ และสอบวิชาภาษาบาลี รับ 220 คน

คณะครุศสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รับ 110 คน สอบวิชาคณิตศาสตร์ สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส สอบวิชาภาษาเยอรมัน สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบวิชาภาษาจีน สอบวิชาภาษาอาหรับ และสอบวิชาภาษาบาลี รับ 90 คน สอบวิชาพื้นฐาน ทั่วไป รับ 20 คน สอบวิชาภาษาเยอรมัน (คะแนนสอบวิชาภาษาเยอรมันจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 50%) รับ 5 คน สอบวิชาศิลปศึกษา รับ 40 คน สอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา รับ 20 คน สอบวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) รับ 8 คน สอบวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีตะวันตก) รับ 8 คน คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง รับ 10 คน สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับ 10 คน สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ 10 คน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับ 10 คน

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศ รับ 10 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ รับ 35 คน สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (เรขศิลป์) รับ 15 คน สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (มัณฑนศิลป์) รับ 12 คนสาขาวิชานฤมิตศิลป์ (นิทรรศการศิลป์) รับ 8 คน สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (หัตถศิลป์) รับ 4 คน สาขาวิชาดุริยางค ศิลป์ (ดุริยางคศิลป์ไทย) รับ 5 คน สาขาวิชาดุริยางค ศิลป์ (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) รับ 15 คน สาขาวิชานาฏยศิลป์ (นาฏยศิลป์ไทย) รับ 20 คน และสาขาวิชานาฏยศิลป์ (นาฏยศิลป์ตะวันตก) รับ 20 คน

ทั้งนี้รับสมัครระหว่างวันที่ 16-30 พ.. 2552 โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula. ac.th สอบถาม โทร. 0-2218-3717 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 21 ธ.ค. 2552 ทาง http://www.atc.chula.ac.th และ http://www. admissions.chula.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ม.ค. 2553 ทาง http://www.atc. chula.ac.th และ http://www.admissions. chula. ac.th สอบสัมภาษณ์ทุกคณะ/สาขาวิชา วันที่ 11 ม.ค. 2553 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาวันที่ 19 ม.ค. 2553 ทาง http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th และผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าศึกษาด้วยตนเองที่คณะในวันที่ 22 ม.ค. 2553 หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!