www.cnn.com

โฉมใหม่เว็บไซต์สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น

เน้นอ่านง่าย ข้อมูลแบบเจาะลึก

เพิ่มคลิปวิดีโอให้เลือกดูทั้งข่าวและรายการ

มีพื้นที่ให้สมาชิกโพสต์รูปวิดีโอ

ทั้งยังสามารถจัดหน้าโฮมเพจได้เอง.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด