โรงเรียนนายร้อย จปร. จัดการแข่งขัน "เดิ-วิ่ง เขาชะโงกชูเปอร์ฮาล์ฟมราธอน 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการจัดการแข่งขัน "เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮามมาราธอน 52 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมมณี จ.นครนายก เช้าวันนี้ (8 พ.ย.52) เวลา 09.00 น. พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในการจัดการแข่งขัน "เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 52 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก , พลโท ปริญญา สมสุวรรณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รวมทั้งคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระดำนินนำข้าราชการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร หลังจากนั้นเสด็จฯ ยังปะรำพิธีพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการแข่งขันฯประเภทต่างๆ และพระราชทานของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯในครั้งนี้ด้วย สำหรับในปีนี้ การจัดงานเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 โดยมีกิจกรรมภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เช่น กิจกรรมครอบครัวกีฬาสามัคคี , รถไฟนำเที่ยว , การจัดนิทรรศการและให้บริการนวดแผนไทย , จักรยานแรลลี่ รวมทั้งการสาธิตการออกกำลังกายของชมรมสร้างสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลคุณากร , ชมรม TO Number One ชมรมแอโรบิคนครนายก , ชมรมคนรักเอว โรงพยาบาลปากพลี ,การแสดงดนตรีพื้นบ้านกลองยาวโรงเรียนวัดสุตธรรมมาราม , การแสดงอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย , การแสดงโปรงลาง-ดนตรีสากลโรงเรียนปยชาติ , การออกกำลังกาย "ขยับกาย สบายสุขภาพ อสม.โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อย จปร. และการแสดงหัสดนตรีนักเรียนนายร้อย รวมทั้งการจำหน่วยสินค้า OTOP ของจังหวัดนครนายก ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้รู้จักของบุคคลทั่วไป ตลอดจนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพ รายได้จากการแข่งขันนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!