จ.ตราด เตรียมมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาดรอบ 2 โดยเฉพาะเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เตรียมมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาดรอบ 2 โดยเฉพาะเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ (8 พ.ย.52) นายแพทย์โชคชัย สาครพานิชย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยว่าโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 จะมีการระบาดรอบ 2 ได้ จากวิกฤตการระบาดระรอก 2 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาตินั้น และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในประเทศไทย สำหรับสถานการณ์ของจังหวัดตราดเกี่ยวกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในจังหวัดตราดเริ่มดีขึ้น เนื่องจากประชาชนมีการดูแลและป้องกันตนเอง และหน่วยงานภาครัฐได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาทุกแห่งให้จังหวัดตราด และการระบาดที่ผ่านมาทำให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเริ่มมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น แต่กลุ่มที่ควรระวังเป็นพิเศษคือเด็กที่ยังอายุไม่มากนัก และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ต้องระวังเป็นพิเศษ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้แจ้งให้ อสม. ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แต่เพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ประชาชนและเยาวชนทุกคนช่วยป้องกันและดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้สั่งการไปยังโรงพยาบาลและ อสม. เฝ้าระวังในการดูแลอย่างเต็มที่แล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด