ญี่ปุ่นทุ่มเงินช่วยเหลือประเทศลุ่มน้ำโขง อีกเกือบ2แสนลบ.

ญี่ปุ่นประกาศให้เงินช่วยเหลือแก่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเงิน 5 แสนล้านเยน หรือเกือบ 190,000 ล้านบาท ในวันนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัด ขึ้นเป็นเวลาสองวัน โดยญี่ปุ่นมีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ที่ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และยังมีค่าแรงงานต่ำ


ที่ประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ของไทย ร่วมกับผู้นำญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม ลาว และพม่า ได้ร่วมกันออกปฎิญญาโตเกียว ซึ่งญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือใน 63 โครงการในลุ่มน้ำโขง รวมถึงการพัฒนาท่าเรือ สนามบิน และสายไฟฟาแรงสูง รวมทั้งกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชน โดยเงินจำนวนนี้จะเพิ่มเติมจากเงิน 400,000 ล้านเยนที่ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือในภูมิภาคนี้มาตั้งแต่ปี 2550 นอกจากนี้จะมีการเชิญประชาชน 30,000 คนจากลุ่มน้ำโขงรวมถึงคนหนุ่มสาวมาเยือนญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจอันดีระหว่างกันในอีก 3 ปีข้างหน้า


นายกรัฐมนตรียูกิโอะ ฮาโตยามะ ของญี่ปุ่นบอกว่า การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการตอบรับการสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไป รวมถึงการเพิ่มอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการที่สหรัฐได้แสดงความสนใจอย่างยิ่งยวดในในภูมิภาคนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด