สสปน. ยืนยันไม่ได้ตอบรับการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการผลิตยาสูบค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สสปน. ยืนยัน ไม่ได้ตอบรับการสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการผลิตยาสูบครบวงจร พร้อมย้ำมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนไทย นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยถึงกระแสข่าวการให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการผลิตยาสูบครบวงจร TABINFO Asia 2009 ว่า สสปน.ไม่ได้ตอบรับการสนับสนุนงานดังกล่าว เนื่องจากเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมที่ไม่ได้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตามได้ประสานงานเร่งด่วนไปยังกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับหนังสือยืนยันว่าไม่ได้ให้การสนับสนุน และได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ สสปน. เป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าไทย โดยการสนับสนุนงานของ สสปน. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนการจัดงานที่คำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนและสังคมไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยืนยันด้วยว่า การดำเนินงานของ สสปน. ในด้านการส่งเสริมการจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ ล้วนได้รับนโยบายในการสนับสนุนงานต่าง ๆ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมย้ำจุดยืนในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีการพิจารณาสนับสนุนงานอย่างถี่ถ้วน จึงไม่ได้ตอบรับการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวแต่อย่างใด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด