สมาคมศิษเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 10

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมศิษเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมุ่งสืบสานพระราชกรณียกิจตามแนวทางแห่งพระราชดำริ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 รอบชิงชนะเลิศในหัวข้อ พ่อคือพลังแห่งแผ่นดิน ดับทุกข์สิ้นสลายภัย ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วย ศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข เป็นประธานการเปิดงาน ในนามสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 30 คน ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาสังคมที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ที่จะช่วยให้เพิ่มพูนความรอบรู้ประสบการณ์ให้แก่นิสิต-นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สังคมไทยมุ่งสืบสานพระราชกรณียกิจ ตามแนวทางพระราชดำริ พร้อมน้อมนำพระราชปณิธานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ จะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!