''มาร์ค''ยันลดระดับความสัมพันธ์กับกัมพูชา

นายกรัฐมนตรีชี้เพื่อป้องประโยชน์-กระบวนการยุติธรรมไทย ระบุเป็นปัญหาที่ต้องแก้ในระดับทวิภาคี