''ทักษิณ''เตรียมร่อนจ.ม.เปิดผนึกถึง''มาร์ค''

ด้าน ''นพดล'' ซัดรบ.นำการเมืองภายในกดดันประเทศเพื่อนบ้าน ชี้เขมรต้องการใช้ความรู้ ''แม้ว'' แก้ความยากจน