ปภ.อบรมการปฏิบัติเบื้องต้นกรณีการโจมตีทางเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และวัตถุระเบิด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับประเทศแคนาดา ฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติเบื้องต้นในกรณีการโจมตีทางเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และวัตถุระเบิด ในวันที่ 9-13 พฤศจิกายน นี้ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดบ่อยครั้งมากขึ้น รวมถึงภัยจากการก่อการร้ายและภัยจากอาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และวัตถุระเบิด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานขอรับการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณจากประเทศแคนาดา ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะของประเทศไทยในการต่อต้านการก่อการร้าย (Counter-Terrorism Capacity Building : CTCB) โดยดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติเบื้องต้นในกรณีการโจมตีทางเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และวัตถุระเบิด (Chemical Biological Radiological Nuclear and Explosive : CBRNE) จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ดำเนินการไปแล้ว ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2 กำหนดดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี และครั้งที่ 3 กำหนดดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา นายฉัตรป้อง กล่าวอีกว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 ซึ่งฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง รวม 72 คน ในวันที่ 9-13 พฤศจิกายน นี้ ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ส่วนรูปแบบการฝึกอบรมได้กำหนดให้มีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการระดมสมองจัดเตรียมแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดการก่อการร้าย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศแคนาดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการโจมตีทางเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และวัตถุระเบิด รวมถึงยังเป็นการสร้างวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!