รัฐสภาเกาหลีใต้ให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐสภาเกาหลีใต้ให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีใต้กับอินเดียแล้ววันนี้ ด้วยคะแนนเสียง 192-0 คะแนน และงดออกเสียง 5 เสียง หลังรัฐมนตรีการค้าของสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคมปีหน้า.