ขอพระราชทานเครื่องราชฯ''กฤษณา ไกรสินธุ์''

รัฐบาลมีมติขอพระราชทานเครื่องราชฯดิเรกคุณาภรณ์ให้ ''กฤษณา ไกรสินธุ์'' ผู้คิดยาต้านโรคเอดส์ เมินถอดยศ ''แม้ว''

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด