''มาร์ค''ถึงญี่ปุ่น ถกผู้นำลุ่มน้ำโขง

ระบุเตรียมหารือขยายความสัมพันธ์-ความร่วมมือด้านต่างๆ ปัดไม่มีนัดหารือกับฮุนเซน หลังตอบโต้ทางการทูตแล้ว