''สุเทพ''แนะ''ทักษิณ''รู้ผิดชอบชั่วดี

เผยท่าทีไทยจากนี้ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนทางการทูต อัด ''แม้ว'' เคยเป็นนายกฯ น่าจะมีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี