มทร.ธัญบุรีเปิดรับตรง นศ.ใหม่

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีด้วยวิธีรับตรง ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 150 คน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม หลักสูตร ค.อ.บ 5 ปี จำนวน 130 คน หลักสูตร 4 ปี 150 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 245 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 350 คน คณะบริหารธุรกิจ 365 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 125 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 180 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 320 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 145 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 80 คน และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 40 คน โดยกำหนดจำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ 1 พฤศจิกายน 2552-31 มกราคม 2553 และสามารถซื้อได้ด้วยตนเอง 1 พฤศจิกายน 2552-28 กุมภาพันธ์ 2553 เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ 1 พฤศจิกายน 2552-15 กุมภาพันธ์ 2553 สมัครทางเว็บไซต์ 1 พฤศจิกายน 2552-28 กุมภาพันธ์ 2553 หรือสมัครด้วยตนเอง 1-28 กุมภาพันธ์ 2553 โดยการสอบจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สอบวันที่ 10-11 มีนาคม 2553 และกลุ่มที่ 2 สอบวันที่ 12-13 มีนาคม 2553 ประกาศผลข้อเขียน 20 มีนาคม 2553 ประกาศผลสัมภาษณ์ 27 มี.ค. 53 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2549-3613-7 หรือ www.rmutt.ac.th และ www.oreg.rmutt.ac.th.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!