เร่งปั้นไทยศูนย์กลางสิ่งทออาเซียน

ทุ่ม 700 ล้านบาทพัฒนา 3 ปี

นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่อง สิ่งทอสร้างสรรค์...สู่อนาคต ว่า เตรียมพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นศูนย์กลางสิ่งทอสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนภายใน 3 ปี โดยปี 53-55 จะของบประมาณจากรัฐบาล 700 ล้านบาทเพื่อพัฒนาสิ่งทอสร้างสรรค์ใน 14 โครงการ เบื้องต้นปีงบประมาณ 53 ได้รับงบรายจ่ายประจำปีและ งบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง รวม 250 ล้านบาทแล้ว

ทั้งนี้ในภูมิภาคอาเซียนพบว่าไทยมีคู่แข่งเพียงประเทศสิงคโปร์ แต่หากมีการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง สิงคโปร์คงสู้ไทยไม่ได้เพราะไม่มีฐานการผลิตสิ่งทอฯ แบบครบวงจรเหมือนไทย ส่วนแนวทางพัฒนาประกอบด้วย การสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยจะอบรมความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณค่าทางอารมณ์หรือจิตใจโดยจะเน้นการพัฒนาสิ่งทอไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้ชัดเจน.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!