แก้รธน.ส่อแท้ง กมธ.วุฒิถอนตัว-โยนให้รัฐบาล

แก้รธน.ส่อแท้ง กมธ.วุฒิถอนตัว-โยนให้รัฐบาล

กมธ.ศึกษาบังคับใช้รธน. วุฒิสภามีมติไม่ร่วมแก้ไขรธน. ยกเหตุฝ่ายค้านถอนตัว เรียกร้องส.ว.ถอนตัว ชี้แก้ไปไม่มีประโยชน์ ปล่อยเป็นหน้าที่รัฐบาล

ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 13.00 น. พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 2550 วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ว่า ช่วงแรกองค์ประกอบของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยตัวแทน 3 ฝ่าย แต่ขณะนี้เป็นที่ชัดเจนว่าฝ่ายค้านได้ถอนตัวออกไป จึงเหลือเพียงฝ่ายรัฐบาลและวุฒิสภา ทางคณะกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าวุฒิสภาไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ด้านนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหา เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ประเด็นมีพื้นฐานมาจากข้อเสนอของคณะกรรมาการสมานฉันท์ จนนำไปสู่การยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้นต้องไม่ลืมว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ในชาติ ดังนั้นเมื่อฝ่ายค้านถอนตัวออกไปการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อ้างว่านำไปสู่การสมานฉันท์จึงทำไม่ได้ คณะกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่จึงเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญต่อไป และยังเห็นตรงกันว่าตัวแทนของวุฒิสภา 2 คนที่ไปร่วมดำเนินการ กับทางรัฐบาลจึงไม่ใช่ตัวแทนของ ส.ว.ทั้งหมด

"ขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญ 22 คณะ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโควต้าวิปวุฒิของแต่ละคณะกรรมาธิการ ดังนั้นจึงไม่สมควรอ้างเป็นตัวแทนของวิปวุฒิอีก ซึ่งคณะกรรมาธิการจะทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาถอนตัวจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว แต่หากรัฐบาลเห็นควรให้แก้ไขต่อไปก็ให้ทำในนามของรัฐบาลฝ่ายเดียว ส่วน ส.ว.ท่านใดจะมีความเห็นสนับสนุนก็เป็นการแสดงความเห็นในนามส่วนตัว"เลขานุการกมธ.ชุดดังกล่าวระบุ

ส่วน พล.ท.พงษ์เอก อภิรักษ์โยธิน ส.ว.พะเยา กล่าวว่า หากคณะกรรมการสมานฉันท์ยังครบองค์ประกอบจาก 3 ฝ่ายเราก็เห็นด้วย ที่จะให้เดินหน้าต่อ แต่เมื่อเหลือ 2 ฝ่ายอย่างนี้คิดว่าถึงทำไปก็คงไปไม่ถึงไหน ไม่เป็นเต็มร้อย จึงเห็นควรที่วุฒิสภาจะถอยทิ้งระยะห่างชะลอให้สถานการณ์ดีกว่านี้ก่อน

ขณะที่ นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม ส.ว.สรรหา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการ ได้ถกประเด็นที่มาของ ส.ว.ซึ่งมีการตั้งคำถามว่าส่าวนผสมในปัจจุบันระหว่าง ส.ว.สรรหา และเลือกตั้งอย่างนี้มีความกลมกล่อมแค่ไหน โดยมีมติที่จะทำหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ศึกษาและประมวลผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในประเด็นที่มาของ ส.ว.ด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด