ไทยประกาศลดความสัมพันธ์กัมพูชา

นายกฯ ถกเครียดกองทัพ ฝ่ายความมั่นคง ก่อนตัดสินลดระดับความสัมพันธ์ไทย-เขมร คาดอีก 1-2 วัน ได้ข้อสรุปลดความสัมพันธ์ลงระดับใด