รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบายผู้บริหารอาชีวศึกษานครสวรรค์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรองรับการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นางสาว นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ที่จะรวมตัวกันเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ของกลุ่มจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรค์ วันนี้(5 พย.52) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงศึกษาธิการ รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 ที่ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษารวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และนำไปสู่การเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยจะเร่งจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ TQF ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อนำมาเป็นกรอบให้สถาบันการอาชีวศึกษายึดเป็นมาตรฐาน โดยการตั้งสถาบันในกลุ่มการเรียนการสอนในสายอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนในสายอาชีพได้จบปริญญาตรีในสายอาชีพที่ตนเองเรียนอยู่ แต่ต้องมามองยุทธศาสตร์ที่ต้องผลิตกำลังคนให้ตอบสนองธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากอุตสาหกรรมแต่ละภาคว่า ในแต่ละกลุ่มจังหวัดที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์มีความเข้มแข็งด้านใดบ้าง มีความร่วมมือจากทวิภาคี เอกชน สมาคมต่างๆหรืออุตสาหกรรมใดบ้าง เช่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ของกลุ่มจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรค์ ได้ทำเรื่องข้าว อ้อย และโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องผลิตกำลังคนด้านนี้ให้ชัดเจน เพื่อกำหนดคุณภาพ ประสิทธิภาพของนักเรียนนักศึกษา พร้อมที่จะกำหนดหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นในปี 2553 นี้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!