องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมมือใช้ฉลากคูลโหมด พัฒนาเสื้อผ้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมลงนามความร่วมมือสัญญาการใช้ฉลากคูลโหมด หรือ ฉลากพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน ขณะที่มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอฉลากคูลโหมดมากขึ้น นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมลงนามความร่วมมือสัญญาการใช้ฉลากคูลโหมด (Cood Mode) หรือ ฉลากพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน กับ ผู้บริหารบริษัทสิ่งทอ 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยวาก้า จำกัด (มหาชน) และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศาลายาดีไซน์ ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาสิ่งทอเสื้อผ้าไทย โดยใช้วัสดุธรรมชาติช่วยลดโลกร้อน รวมทั้งผลิตเสื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่น ใส่เย็นสบาย ดูดซับเหงื่อได้ดี เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมสิ่งทอมากขึ้นหลังจากที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลดใช้พลังงานเพื่อลดโลกร้อน ซึ่งเสื้อผ้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถช่วยรักษาโลกได้ เพราะหากสวมใส่เสื้อผ้าที่เย็นสบาย จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้วัสดุที่นำมาใช้ผลิตก็เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการลดการใช้สารเคมีที่จะมาสัมผัสกับมนุษย์ด้วย โดยปัจจุบันมีอุตสาหกรรมสิ่งทอหลายประเภท เช่น ชุดชั้นใน ชุดกีฬา ชุดลำลอง ชุดสูท หรือ เสื้อผ้าชนิดอื่นๆ ให้ความสนใจ ติดต่อเข้ามาเพื่อนำวัสดุมาทดสอบ ในการขอฉลากคูลโหมดมากขึ้นด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด