สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เตรียม เปิดตัวบุคคลพิการตัวอย่าง ปี 52 ในงานวันคนพิการ ปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เตรียมเปิดตัวบุคคลพิการตัวอย่าง ปี 2552 ในงานวันคนพิการ ปี 2552 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน นี้ นายณัฐพัชร์ อินทุภูติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยถึง การจัดงานวันคนพิการ ปี 2552 ว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้สวนอัมพร เป็นสถานที่จัดงานวันคนพิการ ปี 2552 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนส่งเสริมอาชีพพัฒนาคนพิการฯ และกองทุนดอกแก้วกัลยา ซึ่งกองทุนดอกแก้วกัลยาได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนพิการอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือสนุบสนุนงบประมาณในการจัดงานวันคนพิการตลอดมา และแสดงความยินดีกับคนพิการที่ได้รับยกย่องเป็นคนพิการดีเด่น ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์จะใช้สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต ในการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ภายในจะมีการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง เช่น นายอภิรักษ์ แซ่ฮ้อ แม้จะเป็นคนพิการทางสมองแต่เห็นได้ว่า เขามีความกตัญญู และขยัน กว่าคนปกติ โดยมีอาชีพเก็บขยะได้เงินวันละ 20 บาทเป็นเวลา 16 ปี เพื่อให้แม่ไปผ่าตัด ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้ นายอภิรักษ์ แซ่ฮ้อ เป็นคนพิการตัวอย่าง และเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง นอกจากนี้ ได้เชิญบุคคลพิการตัวอย่าง ปี 2552 จำนวน 5 ท่าน มากล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลพิการตัวอย่างในปีนี้ และภายในงานจะมี ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (มหาชน) เช่น แพรวา พัชรี และ เอิร์น เดอะสตาร์ มาร่วมงานและร่วมประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวอีกด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!