''มาร์ค''กร้าวสั่งกต.ตอบโต้เขมรทางการทูต

หลังสมเด็ขฮุนเซน เซ้นตั้ง''แม้ว''เป็นที่ปรึกษา ชี้พาดพิงกระบวนการยุติธรรมไทย ยันจะไม่กระทบต่อ ปชช.