ไทยออกแถลงการณ์โต้เขมร

เรียกตัวเอกอัครราชทูตกลับด่วน ถึงไทยค่ำนี้ พร้อมทบทวนความร่วมมือต่างๆ ที่กำลังดำเนินการร่วมกัน