ซิป้า จัดสัมมนา "โครงการส่งเสริมมาตรกาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาดานซอฟต์แวร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา "โครงการส่งเสริมมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ เพื่อส่งเสริมมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นางจันทร์วัน วิบูลย์พงศ์ หัวหน้าโครงการ Enterprise Software สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า สาขาเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้ปัญหาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาซอฟต์แวร์ค่อนข้างรุนแรง งานสัมมนาดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย ซึ่งมีปัจจัยหลักคือต้องการรวมกลุ่มของนักกฎหมายซอฟต์แวร์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ให้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ สำหรับงานสัมมนา "โครงการส่งเสริมมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 16.00 น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยการสัมมนามุ่งหวังที่จะนำกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา นำมาใช้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ เน้นเรื่องการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ขั้นตอนการขอจดทะเบียนคุ้มครองและการให้คำปรึกษาในด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งการเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด