อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่มอบนโยบายและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่มอบนโยบายและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้(5 พ.ย.52) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี นายชลอศักดิ์ วานิชย์เจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวต้อนรับ นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะมอบนโยบายแก่ข้าราชการในสังกัด และตรวจเยี่ยมศึกษาดูงานด้านการปศุสัตว์ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลมะขามเตี้ย ซี่งศูนย์ฯ แห่งนี้ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงแพะ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ หมูหลุม ปลาดุก พืชอาหารสัตว์ พืชผักสวนครัว และสวนสมุนไพร สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ของการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้นำไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จอีกด้วย นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ศึกษาดูงานและมอบนโยบายครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบถึงแนวทางของการแปลงนโยบายและแผนงานของกรมปศุสัตว์สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดนโยบายและประโยชน์ที่จะได้รับกับกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะนำเสนอศักยภาพด้านต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อทางกรมฯ จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยรวมต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!