พม.มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจน 250 ราย ที่ จ.อุบลฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจน 250 ราย ที่ จ.อุบลราชธานี นางสาวบุญธิดา สมชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจน (ทุนการศึกษา) จำนวน 250 ราย รายละ 500 บาท ที่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 74 จ.อุบลราชธานี ได้มีการส่งเสิมการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ครอบคลุม 25 อำเภอ เพื่อให้การพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การประสานเครือข่าย การส่งเสริมการจัดสวัสดิการในระดับพื้นที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สนับสนุนวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ว่า เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการครอบคลุมพื้นท่ โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้ สำหรับการมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย อ.วารินชำราบ อ.นาเยีย อ.สว่างวีระวงศ์ จำนวน 250 ราย โดยมีผู้ปกครอง คณะ ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน กว่า 1,000 คน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!