กรมการจัดหางาน ออกมาตรการจดทะเบียนคู่ค้า ป้องกันเก็บค่าบริการจัดส่งแรงงานไทยไปประเทศอิสราเอลสูงเกินจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการจัดหางาน ออกมาตรการจดทะเบียนคู่ค้า ป้องกันเก็บค่าบริการจัดส่งแรงงานไทยไปประเทศอิสราเอลสูงเกินจริง นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานได้จัดทำระบบคู่ค้าการจดทะเบียนระหว่างบริษัทผู้รับอนุญาตจัดหางานไทย และผู้รับอนุญาตจัดหางานอิสราเอล เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ ในการดูแลคนงานไทย ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในการไปทำงานสูงเกินความเป็นจริงเหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยการจัดทำระบบคู่ค้าดังกล่าว จะบังคับให้การยื่นเอกสารเพื่อการจัดส่งคนงานของไทย ต้องมีบริษัทคู่ค้าการจดทะเบียน ในอัตราส่วนผู้รับอนุญาตจัดหางานอิสราเอล หนึ่งรายต่อผู้รับอนุญาตจัดหางานไทยไม่เกิน 3 ราย ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่เกิดการซื้อขายตำแหน่งงานระหว่างบริษัทจัดหางาน และผลักภาระค่าใช้จ่ายให้คนงาน จนถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราวในระหว่างรอขั้นตอน การแก้ปัญหาการส่งคนงานไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลในระยะยาว ซึ่งทั้ง 2 ประเทศเตรียมจัดส่งแรงงานแบบรัฐต่อรัฐ โดยใช้องค์การระหว่างประเทศเพื่อ การโยกย้ายถิ่นฐาน หรือไอโอเอ็ม เป็นตัวกลางในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี้สำหรับประเทศอิสราเอล ปัจจุบันยังคงเป็นตลาดแรงงานที่สำคัญของไทย โดย มีแรงงานจากชาติต่างๆเข้าไปทำงานในอิสราเอลกว่า 1.3 แสนคน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทยมากถึง 40,000 คน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!