ปภ. เชิญร่วมประกวดคำขวัญและประกวดสิ่งประดิษฐ์ระบบเตือนภัยจากอัคคีภัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญและประกวดสิ่งประดิษฐ์ระบบเตือนภัยจากอัคคีภัย นายชัยโรจน์ มีแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ตามที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดดำเนินโครงการปี 2553 ปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการริเริ่มและกระตุ้นให้ปรชาชนและผู้ประกอบการตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ "ปี 2553 ปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.2553 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์และระบบเตือนภัยจากอัคคีภัยที่คิดค้นขึ้นเองหรือปรับปรุงต่อยอด ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2553 ผู้ที่สนใจสามารถส่งคำขวัญและใบสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดทางไปรษณีย์ที่สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3/2 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2637-3321

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!