ยอดเหยื่อน้ำท่วมในเวียดนามพุ่ง90ราย

พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 90 รายในภาคกลางของเวียดนาม หลังน้ำท่วมเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน ''มิริแน''