เลขาธิการกพ. ระบุ พร้อมปรับขั้นเงินเดือนข้าราชการระบบใหม่แล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ระบุ มีความพร้อมการปรับขั้นเงินเดือนข้าราชการระบบใหม่แล้ว ยืนยัน จะช่วยลดความไม่เป็นกลางและการประเมินผล นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีความพร้อมสู่การแปลงสภาพการใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแบบใหม่ จากการปรับเป็นขั้น เปลี่ยนเป็นการปรับเงินเดือนเป็นร้อยละของฐานเงินเดือน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2553 โดยในขณะนี้ได้เตรียมการจัดคณะทำงานขึ้นมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ให้มีความพร้อมในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติให้มากที่สุด เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปใน 147 ส่วนราชการทั่วประเทศ ซึ่งมีสาระ 3 เรื่องคือ มาตรฐานการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ หลักเกณฑ์การประเมินผล และระเบียบการเลื่อนเงินเดือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้แต่ละบุคคลสามารถทำผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานเงินเดือนต่อปีงบประมาณ อย่างไรก็ตามคาดว่า ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแบบใหม่ จะช่วยลดความไม่เป็นกลางในหน่วยงานและเกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์ทั่วไปของระเบียบใหม่นี้คือ การทำตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติ เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกขึ้นเงินเดือนแก่ข้าราชการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือนต่อปีงบประมาณ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!