กปร.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่จันทบุรีดูการแก้ปัญหาน้ำตามแนวทางพระราชดำริ ฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามแนวทางพระราชดำริฯ ในจังหวัดจันทบุรี วันนี้(5 พ.ย.52) คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร.นำโดย หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร.พร้อมผู้บริหารกรมชลประทาน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ ศึกษาข้อมูลการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่จังหวัดจันทบุรีน้อมนำมาปรับใช้ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวบรรยายสรุปว่า จังหวัดจันทบุรีได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จแล้วระดับหนึ่ง สำหรับปริมาณน้ำในแต่ละปีมีมากถึง 6,662 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีแหล่งน้ำที่กักเก็บน้ำขนาดกลางกระจายอยู่ตามลุ่มน้ำต่าง ๆ ประมาณ 254 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเพียงร้อยละ 3.81 ซึ่งทำให้ในฤดูฝนเกิดปัญหาอุทกภัย และเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งซ้ำซากทุกปี จังหวัดได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริฯ โดยบูรณาการงบประมาณเข้าป้องกันแก้ไขปัญหา โดยการเพิ่มความจุในแหล่งน้ำเดิมมากขึ้น อาทิ การขุดลอกแม่น้ำ คู คลอง อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในที่ลุ่ม รวมทั้งการเสริมคันสันฝาย ปรับปรุงสภาพฝาย สำรวจพื้นที่จัดทำแก้มลิงธรรมชาติพร้อมระบายน้ำเพิ่มควาจุ มีการเพิ่มช่องทางระบายน้ำในถนนที่กีดขวางทางระบายน้ำ และก่อสร้างแนวผันน้ำใหม่ในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำ ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ ใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมไม่ให้มีการรุกล้ำพื้นที่แม่น้ำ คู คลอง ใช้ระบบโทรมาตรติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่าง ๆ ช่วงวิกฤติเพื่อเฝ้าเตือนภัยประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะได้เยี่ยมชมโครงการ ที่บริเวณทุ่งสระบาปซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติรับน้ำในเขตอำเภอเมือง หนองตะพองอำเภอมะขาม และเยี่ยมชมการดำเนินการ โครงการ คลองช้างข้าม ท่าประดู่ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!