ความสำเร็จของกรมประมง หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้มาตรฐาน ISO การันตี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประมงได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17020 มาตรฐานรับรองระบบการจัดการ ความสามารถ และความเป็นกลางของหน่วยตรวจ (Inspection Body) สร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศผู้นำเข้าในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประมงไทย ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับรองระบบการจัดการของกองตรวจสอบ รับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (กตส.) กรมประมง ด้านการตรวจสอบรับรอง โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการทางด้านกายภาพและประสาทสัมผัส และการออกหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ส่งออกไปต่างประเทศ ให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17020 กล่าวคือ ให้การรับรองเป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body) ที่มีระบบการจัดการ ความสามารถ และความเป็นกลางตามมาตรฐานสากล และที่น่าภูมิใจ คือ เป็นหน่วยงานราชการแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว อีกทั้ง ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่เมื่อปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ของกรมประมง ก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์) คือ ระบบจัดการภายในห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน สำหรับมาตรฐานทั้ง 2 ด้าน ที่กรมประมงได้รับนี้ ครอบคลุมหน่วยงานตรวจสอบและห้องปฏิบัติการของกรมประมง ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) และส่วนภูมิภาค (สมุทรสาคร สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จึงเป็นเครื่องยืนยันความเชื่อมั่นในคุณภาพความปลอดภัย ให้ประเทศผู้นำเข้าจากทั่วโลกเห็นว่า สินค้าสัตว์น้ำของไทยที่ผ่านการรับรองจากกรมประมงไทยนั้น มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างแน่นอน ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมประมงในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ (Competent Authority) ของไทยอีกด้วย รองอธิบดีกรมประมงกล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!