''สุเทพ''เมินฮุนเซนตั้ง''ทักษิณ''เป็นที่ปรึกษาศก.

รองนายกฯชี้แยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องภายในของแต่ละประเทศกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้