วธ.ปลื้มรณรงค์ลอยกระทงได้ผลบวก

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด วธ. สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับวันลอยกระทง ปี 2552 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-18 ปี จำนวน 5,430 คน พบว่า ในภาพรวม ร้อยละ 83.40 เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ร้อยละ 16.60 ไม่เข้าร่วม โดยประชาชนร้อยละ 82 รับทราบประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ขณะที่ร้อยละ 18 ไม่ทราบ ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารวันลอยกระทง พบว่าร้อยละ 80.80 รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า ประชาชนร้อยละ 69.90 เห็นว่าการจัดงานลอยกระทงทำให้เห็ความสำคัญของประเพณีไทย ร้อยละ 67 เชื่อว่าทำให้เกิดค่านิยมความเป็นไทย และร้อยละ 66.10 เห็นว่าทำให้คนรู้จักวันลอยกระทง ส่วนข้อเสนอแนะของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันลอยกระทงของ วธ. นั้น ประชาชน ร้อยละ 67.80 เห็นว่าควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลวันลอยกระทง และประวัติความเป็นมาให้มากขึ้น ร้อยละ 66.30 เห็นว่าควรรณรงค์เรื่องขนบประเพณีไทย ร้อยละ 60.40 เห็นว่าควรปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย

นอกจากนี้ร้อยละ 59.90 เห็นว่าการรณรงค์ของวธ. ทำให้พฤติกรรมประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยพบว่าร้อยละ 60.90 ทำกิกรรมร่วมกับครอบครัวมากขึ้น ร้อยละ 45.40 ละเว้นการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และร้อยละ 38.20 เว้นการดื่มสุราและสิ่งเสพติด ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาการรณรงค์วันลอยกระทงในปีต่อไปนั้น อยากให้ วธ.จัดงานวันลอยกระทงให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ อยากให้รณรงค์ใช้วัสดุพื้นบ้านตามธรรมชาติให้มากขึ้น และอยากให้คนไทยรักษาประเพณีลอยกระทง เอาไว้ รมว.วัฒนธรรม กล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!